25°C sıcaklık değeri kaç °F'dir?

25°C sıcaklık değeri kaç °F’dir?

25°C sıcaklık değeri kaç °F’dir? Sorusunu çözmeden önce °C ve °F hakkında bilgi verelim.

°C (Santigrat) ve °F (Fahrenheit) iki farklı sıcaklık ölçü birimidir.

°C, sıcaklık ölçümleri için en yaygın kullanılan birimdir. 0°C sıvı buzun erime noktasını, 100°C ise suyun kaynama noktasını ifade eder.

°F ise, öncelikle Amerika Birleşik Devletleri ve bazı diğer ülkelerde sıklıkla kullanılan bir sıcaklık ölçü birimidir. 32°F, sıvı buzun donma noktasını, 212°F ise suyun kaynama noktasını ifade eder.

°C ile °F birbirlerine dönüştürmek için şu formül kullanılır:

  • °F = (°C * 9/5) + 32

  • °C = (°F - 32) * 5/9

Cevap:

25°C sıcaklık değerinin Fahrenheit (°F) cinsinden eşdeğeri şu şekildedir:

°F = (°C * 9/5) + 32

°F = (25 * 9/5) + 32

°F = 77.0 °F

Yani, 25°C sıcaklık değeri 77.0°F Fahrenheit cinsinden bir sıcaklık değeridir.