Relative Clauses Konu Anlatımı

Relative Clauses Konu Anlatımı

Relative Clauses, bir cümlenin bir bölümünü tanımlayan ve daha fazla bilgi içeren cümlelerdir.

İngilizce dilinde, relative clauses “who,” “whom,” “whose,” “that,” ve “which” gibi bağlaçlar kullanılarak oluşturulabilir. Bu bağlaçlar, cümlenin ana cümlesindeki nesne veya yüklem ile bağlantı kurar ve ekstra bilgi verir.

Örnek: “The book, which was recommended by my friend, was interesting.” Ana cümlenin “The book was interesting” olduğunu ve “which was recommended by my friend” bölümünün ekstra bilgi verdiğini görürsünüz.