Reel döviz kuru ile rekabet gücü arasındaki ilişkiyi kısaca açıklayınız

Reel döviz kuru ile rekabet gücü arasındaki ilişkiyi kısaca açıklayınız.