Gelir vergileri ile çoğaltan ilişkisini anlatın kısacaa

Gelir vergileri ile çoğaltan ilişkisini anlatın kısaca