Rakamları birbirinden farklı üç basamaklı en büyük doğal sayının yüzler ve birler basamağındaki rakam

Rakamları birbirinden farklı üç basamaklı en büyük doğal sayının yüzler ve birler basamağındaki rakamların basamak değerleri farkı kaçtır?

1 Like

Cevap:

  • Rakamları birbirinden farklı üç basamaklı en büyük doğal sayı= 987 dir.

  • Yüzler ve birler basamağındaki rakamların basamak değerleri farkı : 9.100 - 7.1= 893

1 Like