Rakamları birbirinden farklı dört basamaklı en büyük doğal sayının 2564 fazlası kaçtır

Rakamları birbirinden farklı dört basamaklı en büyük doğal sayının 2564 fazlası kaçtır

Rakamları birbirinden farklı 4 basamaklı en büyük doğal sayı 9876 dır.

Cevap: Rakamları birbirinden farklı 4 basamaklı en büyük doğal sayı 9876 nın 2564 fazlası 9876+2564=12440 dir.