Popülasyon kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Popülasyon kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Popülasyon kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Cevap: Popülasyon, belirli bir bölgede ya da zamanda yaşayan tüm bireylerin veya öğelerin oluşturduğu tam kümedir. Bu terim genellikle biyolojik, sosyal veya istatistiksel bilimlerde kullanılır ve bir araştırmanın konusu olabilir. Popülasyon kavramı, bir örneklemin ne kadarının alınacağına karar vermek için de önemlidir.

Popülasyon kelimesinin eş anlamlısı nüfus veya topluluk’tur.