Örneklem nedir? Örneklem tanımı nedir?

örneklem nedir? Örneklem tanımı nedir?

örneklem nedir? Örneklem tanımı nedir?

Cevap: Örneklem, bir popülasyonun bir alt kümesidir ve bu alt kümedeki bireylerin özellikleri, popülasyonda bulunan bireylerin özelliklerini temsil etmek üzere seçilir.

Örnekleme, araştırmacıların popülasyondan daha az zamanda, maliyette ve kaynakta veri toplamalarına izin verir. Ayrıca, örnekleme sayesinde popülasyon hakkında genelleme yapılabilir. Ancak, örneklemin doğru şekilde seçilmesi, örneklem büyüklüğü ile ilgili düşünülmesi ve verilerin analizi gibi konuların dikkate alınması gerekmektedir. Örneğin, bir marketteki müşterilerin tümünü incelemek yerine, rastgele birkaç müşterinin incelenmesi ile o marketteki tüm müşteriler hakkında genellemeler yapılabilir.