Onur, verilen kartlarda yazan kesirlerden kesrine denk kesir yazılı olanları

Onur, verilen kartlarda yazan kesirlerden
kesrine denk kesir yazılı olanları ters çeviriyor
Buna göre hangi renk kart ters çevrilmeden kalır?

Onur, verilen kartlarda yazan kesirlerden
kesrine denk kesir yazılı olanları ter çevirityor sorusunun cevabı.

Cevap: Turuncu Karttır.

16/24=4/6 .