Mikroskoplarla incelenen bazı yapıların büyüklükleriyle ilgili olarak kullanılan iki birimin tanımı şu şekildedir

Mikroskoplarla incelenen bazı yapıların büyüklükleriyle ilgili olarak kullanılan iki birimin tanımı şu şekildedir. Mikrometre: Milimetrenin binde biridir. m ile gösterilir.
Nanometre: Milimetrenin milyonda biridir. nm sembolü ile gösterilir.
Bazı hücresel yapıların büyüklükleri ve gözlemlenebilme durumları şekilde şematize edilmiştir.
Yukarıda verilen bilgiler göre,
I. Çekirdek hem ışık hem de elektron mikroskobuyla gözlemlenebilir.
II. Işık mikroskobuyla bütün organeller gözlenebilir.
III. Elektron mikroskobuyla ribozom gözlenebilirken mitokondri gözlenemez.
ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) I, II ve III

Mikroskoplarla incelenen bazı yapıların büyüklükleriyle ilgili olarak sorusunun cevabı.

Cevap: Yukarıda verilenlerden Yalnız I doğrudur. Doğru cevap A dır.