Onlar basamağı 4 olan en büyük sayı ile birler basamağı 7 olan en küçük sayının toplamı kaçtır

onlar basamağı 4 olan en büyük sayı ile birler basamağı 7 olan en küçük sayının toplamı kaçtır

Sayılar kaç basamaklı verilmemiş. Sayılar iki basamaklı pozitif olarak verilmiş ise,

Onlar basamağı 4 olan en büyük sayı 49 dur.

Birler basamağı 7 olan en küçük sayı 17 olur.

Toplam: 49+17=66 dır