Birler basamağı 4 olan üç basamaklı en küçük sayı ile onlar basamağı 7 olan üç basamaklı en büyük sayı arasındaki fark kaçtır

Birler basamağı 4 olan üç basamaklı en küçük sayı ile onlar basamağı 7 olan üç basamaklı en büyük sayı arasındaki fark kaçtır

  • Birler basamağı 4 olan üç basamaklı en küçük sayı = 104 tür.

  • Onlar basamağı 7 olan üç basamaklı en büyük sayı: 979 tur.

  • Bu sayılar arasındaki fark= 979-104=875 dur.

Cevap: 875