Okul kuralları nelerdir?

Okul kuralları nelerdir?

Okul kuralları nelerdir?

Cevap:

Okulların kuralları farklılık gösterebilir, ancak genel olarak okul kuralları şunları içerebilir:

  1. Derslere zamanında katılmak ve devamsızlık yapmamak.

  2. Okul sınırları içerisinde sigara, alkol vb. zararlı madde kullanımı yapmamak.

  3. Okulda kaba, küfürlü ve saygısız davranışlar sergilememek.

  4. Okulda öğretmenlere, personellere ve diğer öğrencilere karşı saygılı olmak.

  5. Okul eşyalarını korumak ve başkalarının eşyalarına zarar vermemek.

  6. Okul kütüphanesinde sessiz olmak ve kitapları düzenli bir şekilde yerlerine koymak.

  7. Okulun disiplin kurallarına uymak ve cezalardan kaçınmak

  8. Sınavlarda kopya çekmemek veya hile yapmamak.

  9. Okulda fiziksel şiddet kullanmamak veya tehdit etmemek.

  10. Okulda uygun giyim kurallarına uygun olarak giyinmek.

Bu kurallar her okulda farklılık gösterebilir ve belirli durumlarda kurallar değiştirilebilir veya güncellenebilir. Öğrenciler, bu kurallara uymakla yükümlüdürler ve öğretmenler ve diğer okul personeli tarafından bu kuralların uygulanması konusunda denetlenebilirler.