Ödev öğretmen istiyor

715×12=…0

Yukardaki işlemdeboş bırakılan yere hangi sayı getirilmelidir?

A)842 B)884 C)841 D)858

715 x 12 işlemi sonucu 8580’dir. @Muhammed_Cudey