Ödev acil cevap


16662798058572864741317414586281
acil cevap

Dünya’nın Güneş’e en yakın olduğu tarih 3-4 Ocak olup bu tarihte Dünya ile Güneş arasındaki mesate 147 milyon kilometredir Dünya’nın Güneş’e en uzak olduğu tarih 3-4 Temmuz olup bu tarihte Dünya ile Güneş arasındaki mesafe 152

milyon kilometredir. Yukarıdaki bilgilere göre herhangi bir tarihte Dünya ile Güneş arasındaki mesafe metre türünden aşa

ğıdakilerden hangisi olamaz?

a) 1512 * 10 ^ 8

  1. 14.85 * 10 ^ 9

C) 1.5 * 10 ^ 11

B bana çok az gibi geldi