Dünyanın güneşe en yakın olduğu an nedir

Dünyanın güneşe en yakın olduğu an nedir

Dünyanın güneşe en yakın olduğu an nedir

Cevap: Dünya’nın Güneş’e en yakın olduğu zaman dilimi, kuzey yarım kürede kış mevsiminin yaşandığı Ocak ayı civarındadır. Bu noktada, Dünya’nın Güneş’e olan mesafesi 147 milyon kilometreden biraz daha azdır (yaklaşık 146 milyon kilometre).

Buna karşılık, Dünya’nın Güneş’e olan en uzak noktası Temmuz ayı civarında gerçekleşir ve mesafe yaklaşık olarak 152 milyon kilometreye kadar çıkar. Bu fark, dünyadaki mevsimlerin nedenini açıklamak için önemlidir

Perihelyon, Güneş’in etrafında dolanan bir gezegenin yörüngesindeki en yakın noktadır. Dünya’nın yörüngesi eliptik olduğundan, dünyanın Güneş’e en yakın olduğu nokta Perihelyon olarak adlandırılır.

Bu nokta genellikle Ocak ayı ortalarına denk gelir ve bazen “Günberi” olarak da adlandırılır. Perihelyonun tersi olan en uzak noktaya ise “Afelyon” adı verilir ve bu nokta genellikle Temmuz ayı civarında gerçekleşir…