Matematikteki pisagor formülü neye örnektir

Matematikteki pisagor formülü neye örnektir

Matematikteki pisagor formülü neye örnektir?

Cevap: Pisagor formülü, matematikte üçgenlerin kenarları arasındaki ilişkiyi ifade eden bir formüldür. Bu formül, dik üçgenlerde dik olan iki kenarın uzunluklarını ve hipotenüsün uzunluğunu hesaplamak için kullanılır.

Pisagor formülü, A^2 + B^2 = C^2 şeklinde ifade edilir, burada A ve B dik kenarların uzunluğunu, C ise hipotenüsün uzunluğunu temsil eder. Bu formül, antik Yunanlı matematikçi Pisagor tarafından keşfedildiği için onun adıyla anılır.

Örneğin, bir dik üçgenin bir kenarı 3 cm, diğer kenarı 4 cm ise, hipotenüsün uzunluğu Pisagor formülü ile şöyle hesaplanabilir:

A^2 + B^2 = C^2

3^2 + 4^2 = C^2

9 + 16 = C^2

25 = C^2

C = √25

C = 5 cm

Buna göre, bu dik üçgenin hipotenüsünün uzunluğu 5 cm’dir. Pisagor formülü, hem matematikte hem de fizikte çeşitli problemlerin çözümünde kullanılmaktadır.