Matematik deneme sorusu

Bu koliden rastgele seçilen iki ağırlığın kütlele-
ri toplamı en fazla kaç kilogramdır?

1 Like