Matematik ABC üçgeninde DE [BC], |AB| = 8 cm, |AD| = 7 cm, |BD|= 3 cm ve |DC| = 5 cm olduğuna göre |AC| kaç santimetredir?

8
A
B 3 D
7
ху
5
с
ABC üçgeninde DE [BC], |AB| = 8 cm, |AD| = 7 cm,
|BD|= 3 cm ve |DC| = 5 cm olduğuna göre |AC| kaç
santimetredir?
(İPUCU: ABD ve ADC üçgenlerinde kosinus teoremi
uygulandığında cosx = -cosy olduğunu görünüz.)

Anlamadığın yeri sorabilirsin @Hayali_Oyuncu