Lütfen cevabını anlatarak çözebilirmisiniz

x² + mx + 2n = 0

x² + kx-p=0.

denklemlerinin birer kökleri sırasıyla -3 ve 6 dir.

Bu iki denklemin diğer kökleri birbirine eşit olduğuna göre, (m-k)-p

n

ifadesinin değeri kaçtır?