Küp açılımı nasıl yapılır? Tam küp açılımı formülü nedir?

Küp açılımı nasıl yapılır? Tam küp açılımı formülü nedir?

Küp açılımı nedir?

Küp açılımı (x³ + y³) şeklinde formül edilmiş olan ifadelere denir.

Küp Açılımı Formülü Nedir?

a-b tam küp açılımı

(a-b)^3=a^3-b^3-3ab(a-b)

\implies a^3-b^3-3a^2b+3ab^2

\implies a^3-3a^2b+3ab^2-b^3

(a-b)^3=a^3-3a^2b+3ab^2-b^3

a+b tam küp açılımı

(a+b)^3=a^3+b^3+3ab(a+b)

\implies a^3+b^3+3a^2b+3ab^2

\implies a^3+3a^2b+3ab^2+b^3

(a+b)^3=a^3+3a^2b+3ab^2+b^3

  • İki ifadenin toplamının küpü :

(a + b)³ = a³ + 3a²b + 3ab² + b³ dir.

  • İki ifadenin farkının küpü :

(a - b)³ = a³ - 3a²b + 3ab² - b³ dir.