Çarpanlara Ayırma Formülleri PDF

Çarpanlara Ayırma Formülleri, iki kare farkı, iki küp far farkı ve toplamı , tam kare ifadeler, tam küpü ifadelerin toplam ve farkının açılımları.

Tam kare özdeşliği

(x + y)^2 = x^2 + 2xy + y^2

(x - y)^2 = x^2 - 2xy + y^2

Tam küp Açılımı

(x + y)^3 = x^3 + 3x^2y + 3xy^2 + y^3 = x^3 + 3xy(x + y) + y^3

(x - y)^3 = x^3 - 3x^2y + 3xy^2 - y^3 = x^3 - 3xy(x - y) - y^3

İki Kare Farkı

x^2 - y^2 = (x - y)(x + y)

İki Küp Toplamı, Farkı Formülü

x^3 + y^3 = (x + y)(x^2 - xy + y^2)

x^3 - y^3 = (x - y)(x^2 + xy + y^2)

Üç terimli ifade tam karesi

(x + y + z)^2 = x^2 + y^2 + z^2 + 2(xy + xz + yz)