İki Küp Toplamı/Farkı Açılımı Formülü Nedir?

İki Küp Toplamı/Farkı Açılımı Formülü Nedir?

İki Küp Toplamı/Farkı Açılımı Formülü

\Large x^3 + y^3 = (x + y)(x^2 - xy + y^2)

\Large x^3 - y^3 = (x - y)(x^2 + xy + y^2)