Kökleri toplamı 6 dır. Kökleri çarpımı -2 dir. Buna göre, a + b + c toplamı kaçtır?

S

25

  1. a, b ve c birer reel sayı olmak üzere,

(a-2)x3 + ax2 + bx + c = 0

eşitliği, x değişkenine bağlı ikinci dereceden bir bilinmeyenli denklem belirtmektedir.

Bu denklemin

Kökleri toplamı 6 dır.

Kökleri çarpımı -2 dir.

Buna göre, a + b + c toplamı kaçtır?

@MCevahir

İkinci dereceden bir denklemin (ax^2 + bx + c = 0) kökleri (x değerleri) için toplam ve çarpım aşağıdaki gibi hesaplanır:

Denklemin kökleri x1 ve x2 olsun.

  1. Köklerin Toplamı (x1 + x2): İkinci dereceden denklemin köklerinin toplamı, negatif b katsayısının a katsayısına bölünmüş negatif değeridir. Yani:

    x1 + x2 = -b/a

  2. Köklerin Çarpımı (x1 * x2): Köklerin çarpımı, c katsayısının a katsayısına bölünmüş değeridir. Yani:

    x1 * x2 = c/a

Bu ilişkiler, ikinci dereceden denklemlerin köklerini bulmada oldukça önemlidir. İkinci dereceden denklemin katsayıları (a, b ve c) kullanılarak köklerin toplamı ve çarpımı kolayca hesaplanabilir.