Kök 0 ve kök 1 kaçtır?

kök 0 ve kök 1 kaçtır?

kök 0 ve kök 1 kaçtır?

Cevap:

  • kök 0=0 dır. (\sqrt{0}=0)

  • kök 1=1 dir. (\sqrt{1}=1)