Kök sıfır kaçtır?

Kök sıfır kaç değerindedir?

Kök sıfır kaçtır ?
Cevap : Kök sıfırın değeri (0)sıfır dır. Çünkü; 0 ın 0 ile çarpımı yine sıfır olduğundan 0’ın karesi de 0’dır kök dışına da 0 olarak çıkar.

\sqrt{0}=0