Kimyasal maddeler üzerinde hangi güvenlik ve uyarı sembolleri bulunur

Kimyasal maddeler üzerinde hangi güvenlik ve uyarı sembolleri bulunur

Kimyasal maddeler üzerinde hangi güvenlik ve uyarı sembolleri

  • Patlayıcı Madde (E)

  • Oksitleyici Madde (Ox)

  • Çok Kolay Alevlenir Madde (F+)

  • Kolay Alevlenir Madde (F)

  • Çok Toksik Madde (T+)

  • Toksik Madde (T)

  • Zararlı Madde (Xn)

  • Aşındırıcı madde (C)

  • Tahriş Edici Madde (Xi)

  • Çevre İçin Tehlikeli Madde (N)