Tehlikeli kimyasalların sınıflandırılması ve işaretleri nedir?

Tehlikeli kimyasalların sınıflandırılması ve işaretleri nedir?

Tehlikeli kimyasalların sınıflandırılması ve işaretleri nedir?

Cevap: Tehlikeli kimyasalların sınıflandırılması ve işaretlenmesi, uluslararası olarak kabul edilen “Tehlikeli Maddelerin Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması” sistemine göre gerçekleştirilir. Bu sistem, çeşitli tehlikeli maddeleri tanımlamak, sınıflandırmak ve işaretlemek için kullanılan standart bir yöntemdir. İşte bu sisteme göre kullanılan bazı önemli tehlike sınıfları ve işaretler:

 1. Patlayıcı Maddeler (Explosive):

  • İşaret: Patlayıcı madde sembolü, bir yıldırım çakma işaretiyle çevrili siyah bir daire içinde bulunan bir patlama sembolüdür.
 2. Yanıcı Gazlar (Flammable Gases):

  • İşaret: Yanan bir alev sembolü, altında küçük bir gaz tüpü resmi bulunan sarı bir dikdörtgen içinde bulunur.
 3. Yanıcı Sıvılar (Flammable Liquids):

  • İşaret: Yanan bir alev sembolü, altında damlayan bir kap resmi bulunan kırmızı bir dikdörtgen içinde bulunur.
 4. Oksitleyici Maddeler (Oxidizing Agents):

  • İşaret: Oksitleyici madde sembolü, siyah bir daire içinde üst üste iki ok resmi bulunan sarı bir dikdörtgen içinde bulunur.
 5. Zehirli Maddeler (Toxic Substances):

  • İşaret: Zehirli madde sembolü, siyah bir daire içinde kafatası ve çapraz kemikler resmi bulunan beyaz bir dikdörtgen içinde bulunur.
 6. Kanserojen Maddeler (Carcinogenic Substances):

  • İşaret: Kanserojen madde sembolü, siyah bir daire içinde bir insan figürünün üzerinde bir X işareti bulunan beyaz bir dikdörtgen içinde bulunur.
 7. Tehlikeli Maddelerin Çevre Üzerindeki Olumsuz Etkileri (Environmental Hazard):

  • İşaret: Çevre sembolü, siyah bir daire içinde bir balık ve bitki resmi bulunan beyaz bir dikdörtgen içinde bulunur.

Bu sadece bazı temel tehlike sınıflarını ve işaretlerini içermektedir. Tehlikeli kimyasalların sınıflandırılması ve işaretlenmesi daha kapsamlı bir sistemdir ve daha fazla tehlike sınıfını kapsayabilir. Tehlikeli kimyasallarla çalışırken, ambalajlarındaki bu işaretlere dikkat etmek ve uygun güvenlik önlemlerini almak önemlidir.