Kalansız bir bölme işleminde bölen 28 bölüm 25 ise bölünen sayı kaçtır?

Kalansız bir bölme işleminde bölen 28 bölüm 25 ise bölünen sayı kaçtır?

kalansız bir bölme işleminde bölen 28 bölüm 25 ise bölünen sayı kaçtır?

Cevap: Kalansız bir bölme işleminde bölüm şu şekilde yazılabilir:

bölünen / bölen = bölüm

Bu durumda, soruda verilen bilgilere göre aşağıdaki gibi bir denklem yazılabilir:

bölünensayı / 28 = 25

Bu denklemde, “bölen” 28, “bölüm” ise 25 olarak verilmiştir. Bu denklemi çözmek için, her iki tarafı 28 ile çarpmak gerekiyor:

bölünensayı = 28 x 25 = 700

Bu nedenle, kalansız bir bölme işleminde bölen 28 ve bölüm 25 olduğunda, bölünen sayı 700’dür.