İstatistikte araştırmaya konu olan bir birimin sahip olduğu özelliklere ne denir

istatistikte araştırmaya konu olan bir birimin sahip olduğu özelliklere ne denir

istatistikte araştırmaya konu olan bir birimin sahip olduğu özelliklere ne denir

Cevap: İstatistikte, araştırmaya konu olan bir birimin sahip olduğu özelliklere “değişken” denir. Değişken, araştırmanın odaklandığı, ölçülen veya incelenen herhangi bir nitelik, özellik veya ölçümü ifade eder.

Değişkenler, araştırma konusuyla ilgili bilgi toplamak ve analiz etmek için kullanılır. Örneğin, bir anket çalışmasında, katılımcıların yaşları, cinsiyetleri, gelir düzeyleri, eğitim seviyeleri gibi özellikler değişkenlere örnek olarak verilebilir.

Değişkenler, genellikle iki türde sınıflandırılır:

  1. Bağımlı Değişken: Araştırmanın sonuçlarını yansıtan veya açıklamaya çalıştığımız ana değişkendir. Örneğin, bir pazarlama araştırmasında satış rakamları bağımlı bir değişkendir. Bağımlı değişken, diğer değişkenlerin etkisi altında değişebilir.

  2. Bağımsız Değişken: Bağımlı değişken üzerinde etkisi olan ve açıklamak veya tahmin etmek istediğimiz değişkenlerdir. Bağımsız değişkenler, araştırma sürecinde kontrol edilebilir veya değiştirilebilir. Örneğin, bir pazarlama araştırmasında reklam harcamaları, fiyatlar veya müşteri memnuniyeti gibi faktörler bağımsız değişkenler olabilir.

Değişkenler, istatistiksel analizlerde kullanılarak ilişkilerin incelenmesi, sonuçların çıkarılması ve tahminlerin yapılması için kullanılır.