İsimler adlar


sorunun cevabını bulamadim

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde topluluk adına yer ve- rilmiştir?

Palme Yayınevi

  1. Aşağıdaki dizeleri

belirtme durum ok

A) Zeytin ağacları

Bende çıkar gür

B) Uçarhkuşu sevd

Alıp başını gitml

C) Hasretinden pra

Saçlarına kan gü

D) Açma pencereni

Mona Rosa senl

E) Bir soğuk, bir ma

Alev alev sardi h

A) Festivalde halk oyunlan ekibi büyük alkış aldı.

B) Insanlar merakla adamın etrafını çevirmişti.

Her canlı gerçek sevgi karşısında fillz verir.

A) I. ve II.

D) live IV

D) Kuşlar felaketl anlamış glbl uçmaya başladı. E) Çocuk, çiçek toplamak için bahçeye çıktı.