Ygs türkçe dil bilgisi

Cevap bilinmiyor 10. Soru

sormak kadar mantıksız bir sorudur.
Bu cümledeki altı çizili tamlamalardan hangisi, diğer-
lerinden farklı bir türdedir?
A) I.
B) II
C) III.
D) IV.
E) V.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zincirleme isim tam-
lamasına örnek vardır?
A) Sınıfını geçen öğrencinin sevinci, herkese duygulu
anlar yaşattı.
B) Okulun yeni boyanan kapısı, dikkatinden kaçmamıştı.
C) Ayten Hanım’ın etkileyici sözlerini, tüm salon dinli-
yordu.
D) Edebiyat bilgileri kitabının sayfaları neredeyse kopa-
caktı.
E) Kuzey yarım kürede uzun kış geceleri artık sona eri-
yordu.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belirticiz içim temple