İndefinite Pronouns Konu Anlatımı

indefinite Pronouns Konu Anlatımı

İngilizce dilbilgisi, özellikle yabancı dil öğrenenler için zor bir konudur. İngilizce’nin birçok farklı yapısı ve kuralı vardır, bu nedenle öğrencilerin dilbilgisi konularını anlaması ve öğrenmesi önemlidir. Bu yazıda, İngilizce’deki “İndefinite Pronouns” konusunu ele alacağız. Bu konuyu detaylı bir şekilde inceleyeceğiz ve örneklerle anlatacağız.

İçindekiler

 1. İndefinite Pronouns Nedir?
 2. İngilizcede İndefinite Pronouns Çeşitleri
 • Some / Any
 • Somebody / Anybody / Nobody
 • Something / Anything / Nothing
 • Everyone / Everyone / No one

1. İndefinite Pronouns Nedir?

İndefinite Pronouns, belirli bir kişi ya da nesne hakkında konuşmadığımız zaman kullandığımız zamirlerdir. Yani, “herhangi biri”, “hiç kimse”, “her şey” gibi belirsiz bir grup insan ya da nesne hakkında konuşurken kullanılırlar.

2. İngilizcede İndefinite Pronouns Çeşitleri

İngilizcede birkaç farklı İndefinite Pronouns çeşidi vardır. Bu yazıda, en yaygın olanlarına odaklanacağız.

- Some / Any

“Some” ve “any”, İngilizce’deki en yaygın İndefinite Pronouns’lardır. İkisi de olumlu ve olumsuz cümlelerde kullanılabilir.

Örnek cümleler:

 • Can I have some water, please? (Biraz su alabilir miyim, lütfen?)
 • Do you have any siblings? (Kardeşlerin var mı?)

- Somebody / Anybody / Nobody

Bu İndefinite Pronouns’lar, belirli bir kişi hakkında konuşmadığımız zaman kullanılır.

Örnek cümleler:

 • Does anybody know the answer to this question? (Bu sorunun cevabını bilen var mı?)
 • Nobody likes to be sick. (Kimse hastalanmayı sevmez.)

- Something / Anything / Nothing

Bu İndefinite Pronouns’lar, belirli bir nesne hakkında konuşmadığımız zaman kullanılır.

Örnek cümleler:

 • Is there anything I can help you with? (Yardımcı olabileceğim bir şey var mı?)
 • I’m hungry, but there’s nothing to eat. (Açım, ama yenecek hiçbir şey yok.)

- Everyone / Everyone / No one

“Everyone”, “herkes” anlamına gelir. Bu zamirler, genellikle genel konuşmalar ve toplu tartışmalar için kullanılır.

Örnek Cümleler:

 • “Everyone should take care of their health.” (Herkes sağlıklarına dikkat etmelidir.)