Possessive adjectives konu anlatımı

Possessive adjectives konu anlatımı (ingilizce)

Possessive Adjectives, bir şeyin sahibi hakkındaki bilgi verir. İngilizce’de, sahip olduğumuz şeyin cinsiyetine ve sayısına göre farklı possessive adjectives kullanılır.

  1. Benim/Senin/Onun/Bizim/Sizin/Onların: Bu possessive adjectives tekil nesne için kullanılır. Örneğin: “Benim kitabım” (My book), “Senin araban” (Your car), “Onun evi” (His/Her house), “Bizim çocuğumuz” (Our child), “Sizin köpeğiniz” (Your dog), “Onların evleri” (Their houses).
  2. Bizim/Sizin/Onların: Bu possessive adjectives çoğul nesne için kullanılır. Örneğin: “Bizim arabalarımız” (Our cars), “Sizin evleriniz” (Your houses), “Onların çocukları” (Their children).
  3. Benimki/Seninki/Onunki/Bizimki/Sizinkiler/Onlarınkiler: Bu possessive adjectives, nesnenin sahibi hakkındaki belirsizliği belirtmek için kullanılır. Örneğin: “Benimki daha iyi” (Mine is better), “Seninki daha hızlı” (Yours is faster), “Onunki daha uzun” (His/Her is longer), “Bizimki daha güzel” (Ours is prettier), “Sizinkiler daha ucuz” (Yours are cheaper), “Onlarınkiler daha büyük” (Theirs are bigger).