Ilk terimi 2 ve ortak farkı olan (a) aritmetik dizi- sinin ilk 10 teriminin toplamı kaçtır

94-90=8
SORULARI a5-a₁ = 10
ab-a5-12
11.
12.
13.
14.
Soun; an -an - 120
7=41
için
15.
Ilk terimi 2 ve ortak farkı olan (a) aritmetik dizi-
sinin ilk 10 teriminin toplamı kaçtır?
n
Ilk n terim toplamı S = n² olan bir aritmetik dizinin
7, terimi kaçtır?
11415, 16, 25, 36
İlk terimi 2 ve ortak çarpanı olan bir geometrik
dizinin 12. terimi nedir?
Ortak çarpanı 3 ve 5. teriml 38 olan geometrik di-
zinin 8. teriml kaçtır?
2
Bir geometrik dizinin 3. terimi 50 ve 6. terimi
ise ortak çarpanı kaçtır?

Aritmetik dizi toplam formülü
Artimetik bir dizinin ilk n terimin toplamı formülü,
\Large S_n = \dfrac{n}{2} \cdot [2a_1 + (n - 1) \cdot d]

\Large S_n = \dfrac{n}{2} \cdot [a_1 + a_n]

\Large S_{10} = 5 \cdot [4 + 9.1/2]=85/2