İlk nizamiye medresesi hangi hükümdar döneminde açılmıştır

ilk nizamiye medresesi hangi hükümdar döneminde açılmıştır

ilk nizamiye medresesi hangi hükümdar döneminde açılmıştır

Cevap: Büyük Selçuklular zamanında Alparslan’ın veziri Nizamülmülk (1018-1092) tarafından açılan ve yine onun ismiyle açılmıştır.