Nizamiye medresesinin açılmasını sağlayan kişi kimdir?

Nizamiye medresesinin açılmasını sağlayan kişi kimdir?

Nizamiye medresesinin açılmasını sağlayan kişi kim? sorusunun cevabı.

Cevap: Nizamiye Medresesi, Büyük Selçuklu İmparatorluğu’nun hükümdarı olan Tuğrul Bey’in veziri Nizamülmülk tarafından açılmıştır.

Nizamülmülk, Selçuklu Devleti’nin en etkili vezirlerinden biriydi ve eğitim alanında da büyük bir öncüydü. Nizamiye Medresesi, İslam bilim ve felsefesinin gelişmesine katkı sağlamıştır ve o dönemde Orta Doğu’da birçok farklı alanda uzmanlaşmış öğrenciler yetiştirmiştir