İki sayının toplamı 214 tür büyük sayı küçük sayıdan 64 fazladır büyük sayı kaçtır?

iki sayının toplamı 214 tür büyük sayı küçük sayıdan 64 fazladır büyük sayı kaçtır?

Cevap:

Küçük sayı x olsun.

Büyük sayı: x+64,

Toplam: x+x+64=214, 2x=150, x=75,

Büyük sayı cevabı 75+64=139 tir.