Biri diğerinin 6 katı olan iki sayının toplamı 140 dır bu iki sayının farkı kaçtır

Biri diğerinin 6 katı olan iki sayının toplamı 140 dır bu iki sayının farkı kaçtır?

Küçük sayı: x ise,
Büyük sayı: 6x tir.

iki sayının toplamı: x+6x=7x=140, x=20

Sayıların farkı= 6x-x=5x=5.20=100

Cevap: 100