İki sayıdan büyüğü küçüğünün 5 katıdır küçük sayı 9 olduğuna göre büyük sayı kaçtır

iki sayıdan büyüğü küçüğünün 5 katıdır küçük sayı 9 olduğuna göre büyük sayı kaçtır?

iki sayıdan büyüğü küçüğünün 5 katıdır küçük sayı 9 olduğuna göre büyük sayı kaçtır?

Cevap: Verilen bilgilere göre, küçük sayıyı x olarak adlandıralım. Bu sayı 9 verilmiştir. Soruda ifade edildiği üzere, büyük sayı küçük sayının 5 katıdır. Yani 5x tir. Buradan,

5.x=5.9=45 tir.