İki bölüklü en küçük tek sayı ile 5 basamaklı rakamları farklı en büyük çift sayının toplamı kaçtır?

iki bölüklü en küçük tek sayı ile 5 basamaklı rakamları farklı en büyük çift sayının toplamı kaçtır?

iki bölüklü en küçük tek sayı ile 5 basamaklı rakamları farklı en büyük çift sayının toplamı kaçtır?

Cevap: Bir bölük 3 basamaktan oluşmaktadır . İki bölük 6 basamaktan oluşur. 6 basamaklı en küçük sayı 100001 dir.

5 basamaklı rakamları farklı en büyük çift sayı 98764 tür.

Bu sayıların toplamı= 100001+98764= 198765