Üç basamaklı rakamları farklı en küçük tek sayının 5 katı kaçtır

üç basamaklı rakamları farklı en küçük tek sayının 5 katı kaçtır?

üç basamaklı rakamları farklı en küçük tek sayının 5 katı kaçtır? Sorusunun cevabı.

Cevap: üç basamaklı rakamları farklı en küçük tek sayı 103 tür. Bu sayının 5 katı, 103.5=515 dir.