İki basamaklı farklı üç sayının toplamı 78 dir buna göre bu sayıların en büyüğü en fazla kaç olabilir

iki basamaklı farklı üç sayının toplamı 78 dir buna göre bu sayıların en büyüğü en fazla kaç olabilir

Diğer iki sayo en küçük 10 ve 11 seçilir. 3.sayı en büyük olur.

3.sayı=78-(10+11)=57