İfadelerinden hangileri doğrudur?

K. L. Düzgün doğrusal

Buna göre,
LL aracı batıya doğru gitmektedir.
IL L aracı M aracını doğuya doğru gidiyor
görür.
K nin L’ye göre hız büyüklüğü, L’nin M’ye
göre hız büyüklüğünden küçüktür.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız 1 B) Yalnız II
D) II ve III