Hız yayınları

• ve :diamonds: birer doğal sayı olmaz üzere • : :diamonds: örneğin 4 : 36 = 9 buna göre 18 : :diamonds: ifadesinin değeri 42 ise :diamonds: sembolünün değeri kaçtır

Konu: Sembol Değeri Bulma

Cevap:

İfadeye göre, 4 : 36 = 9 olduğuna göre, bu durumda ilk kısımın sayısı olan 4’ü 36’ya böldüğümüzde sonuç 9 olmaktadır. Bu durumda verilen ifade olan 18 : :diamonds:’in değeri 42 olduğuna göre, :diamonds: sembolünün değerini bulmamız gerekmektedir.

Öncelikle, 18 : :diamonds: ifadesini kullanarak 18’in :diamonds: ile bölümünden sonucun 42 olması gerekmektedir. Bu durumu matematiksel olarak ifade etmek gerekirse;

18 : :diamonds: = 42

Buradan :diamonds: sembolünün değerini bulmak için aşağıdaki adımları takip edebiliriz:

18 : :diamonds: = 42

18 / :diamonds: = 42

:diamonds: = 18 / 42

:diamonds: = 6

Bu durumda, verilen ifadeye göre :diamonds: sembolünün değeri 6’dır.

Bir bölme işleminde kalan varsa bu işleme kalanını bölme işlemi denir Asiye her biri 4 santim kalınlığındaki 15 kitabını lafını aşağıdaki gibi dizdiğinde kitaplığında 3 santimetrelik boş yer kalmıştır Buna göre Asiye kitaplığının uzunluğunu Kaç santimetre olduğunu bulmak için aşağıdaki işlemlerden hangisini yaparsa sonucu doğru bulurum a 15 x 4 = 60 - 3 = 57 b 15 x 4,60 60 + 3 = 63 C 15 x 3 = 45 45 + 4 = 49 D 15 x 3 = 45 45 x 4 = 180

Konu: Kitaplık Uzunluğu Hesaplama

Cevap:

Asiye’nin her biri 4 santim kalınlığındaki 15 kitabını dizdiğinde kitaplığında 3 santimetrelik boş yer kaldığını biliyoruz. Bu durumda, Asiye’nin kitaplık uzunluğunu bulmak için aşağıdaki işlemlerden hangisini yapması gerektiğini inceleyelim.

Asiye’nin 15 kitabı her biri 4 santim kalınlığında olduğuna göre toplam kitap kalınlığı:
15 kitap x 4 santim = 60 santimetre

Kitaplıkta kalan 3 santimetrelik boşluğu da eklediğimizde kitaplık toplam uzunluğu:
60 santimetre + 3 santimetre = 63 santimetre

Doğru işlem sonucunu bulmak için Asiye’nin yapması gereken işlem A seçeneğinde verilen işlemdir:
15 x 4 = 60 - 3 = 57

Bu işlemi yaparak Asiye kitaplığının uzunluğunu doğru bir şekilde 57 santimetre olarak bulabilir.

Yemek organizasyonları yapan Seher Hanım’ın düzenlediği tüm yemek organizasyonlarında her masaya 9 tane şişe konulmaktadır aşağıda Seher Hanım’ın 4 farklı organizasyon sonunda kullanılan masaların sayısı ve artan su şişelerinin sayısı verilmiştir tablo masa ve Artan su şişeleri sayısı masa sayısı artan su şişesi sayısı (1.)40 ve 5 (2.) 42 ve 7 (3.) 53 ve 3 (4.) 55 ve 1

Konu: Su Şişeleri ve Masaların Organizasyonu

Cevap:

Seher Hanım’ın yaptığı yemek organizasyonlarında her masaya 9 su şişesi konulduğu ve verilen tabloya göre masaların sayısı ile artan su şişelerinin sayısı verilmiştir. Bu durumda, her organizasyonda artan su şişelerinin toplam sayısını bulabiliriz.

 1. Organizasyon için: 40 masa ve 5 artan su şişesi
  Toplam artan su şişesi: 40 * 9 - 40 = 360 - 40 = 320

 2. Organizasyon için: 42 masa ve 7 artan su şişesi
  Toplam artan su şişesi: 42 * 9 - 42 = 378 - 42 = 336

 3. Organizasyon için: 53 masa ve 3 artan su şişesi
  Toplam artan su şişesi: 53 * 9 - 53 = 477 - 53 = 424

 4. Organizasyon için: 55 masa ve 1 artan su şişesi
  Toplam artan su şişesi: 55 * 9 - 55 = 495 - 55 = 440

Bu sayılar organizasyonlar sonucunda artan su şişesi sayılarını temsil etmektedir. Her organizasyonda masalara konan toplam su şişe sayısı hesaplanırken, masanın kendisine 1 şişe dahil edilmediği için çıkartma işlemi yapılmıştır.