Herhangi bir doğal sayının 3 katının 5 fazlası 3'e bölündüğünde kalan kaçtır?

Herhangi bir doğal sayının 3 katının 5 fazlası 3’e bölündüğünde kalan kaçtır?

Herhangi bir doğal sayının 3 katının 5 fazlası 3’e bölündüğünde kalan kaçtır?

Cevap:

Bir x doğal sayısının 3 katının 5 fazlası 3x+5 dir. bu sayıyı 3 e bölersek 3x 3 e tam bölünür 5 in 3 ile bölümünden kalan ise 2 dir. Yani kalanlar 0 ve 2 dir toplamı ise 2 dir. Buna göre cevap 2 dir.

Normal bölme işlemi yaparak ta çözebiliriz.