1 basamaklı en büyük doğal sayının 5 katı 4 desteden kaç fazladır

1 basamaklı en büyük doğal sayının 5 katı 4 desteden kaç fazladır

Cevap: 1 basamaklı en büyük doğal sayı 9’dur. 5 katı ise 45’tir.

45’in 4 desteden kaç fazla olduğunu hesaplamak için, öncelikle bir deste kaç sayı içerdiğini belirlemeliyiz.

1 deste= 10 adettir

4 deste= 40 adettir.

45-40=5 adettir.