Geometri yamuk

Yukarıdaki verilere göre, BF/BE oranı kaçtır?