Geometri Doğruda Açı

  1. Şekildeki [AB], [BG] boyunca, [DE] ise [DF] boyunca kat landığında A ile A’, E ile E’ çakışıyor ve II. Şekildeki görün tü elde ediliyor.

[A’B] // [DF],

4m(ABG) = m(EDC) = m(GBC) ve m(BCD) = 100° oldu ğuna göre m(ABG)+m(FDE) kaç derecedir?