Şekilde verilenlere göre, a kaç derecedir?

[BA // [EF, [BK] ve [EK] açıortay

K

D

110°

LLI E

C

[BC] [CD], m (CDE) = 110°

Şekilde verilenlere göre, a kaç derecedir?

Anlamadığın yeri sorabilirsin @İlayda.1